Võ sư Bùi Trọng Quốc Quân biểu diễn côn nhị khúc chống đao

Côn nhị khúc trong Triệt Quyền Đạo là binh khí chủ yếu, người luyện tập thành thục có thể sử dụng côn nhị khúc một cách linh hoạt để khắc chế các binh khí khác và tự vệ hiệu quả trong khi chiến đấu.

Võ sư Bùi Trọng Quốc Quân sử dụng côn nhị khúc khắc chế đao

Thông báo

Quảng cáo

Video nổi bật