Triệt Quyền Đạo Việt Nam - 10 đòn đối luyện căn bản dành cho đai xanh

Những đòn đối luyện căn bản được đúc kết từ kĩ thuật và kinh nghiệm thực chiến, loại bỏ những gì không cần thiết, hướng đến sự đơn giản, hiệu quả nhưng vẫn có nét đẹp khi biểu diễn.

10 đòn đối luyện cơ bản dành cho đai xanh

Thông báo

Quảng cáo

Video nổi bật