Thông báo tham dự Giải Võ Thuật Cổ Truyền Hà Nội Mở Rộng

Để chuẩn bị cho buổi khai mạc Giải Võ Thuật Cổ Truyền Hà Nội Mở Rộng, yêu cầu tất cả các học viên của Võ Phái Triệt Quyền Đạo Việt Nam...

Để chuẩn bị cho buổi khai mạc Giải Võ Thuật Cổ Truyền Hà Nội Mở Rộng, yêu cầu tất cả các học viên của Võ Phái Triệt Quyền Đạo Việt Nam. Đúng 17h ngày 18/8 (Thứ 5) có mặt tại Nhà Thi Đấu Trịnh Hoài Đức để tham gia Khai Mạc giải VTCT Hà Nội Mở Rộng. Khi đi yêu cầu mọi người mặc đầy đủ trang phục tập luyện quy định của Võ Phái. Chủ nhiệm của cơ sở nào thì quản lý học viên của cơ sở đó.

P/s: Thứ 5 tuần này Võ Đường Khương Trung nghỉ tập luyện để tham gia Khai Mạc giải VTCT.

Thông báo

Quảng cáo

Video nổi bật