Huấn luyện sinh viên tình nguyện trường ĐH SPHN

Từ ngày 27/6 - 29/6, võ phái Triệt Quyền Đạo Việt Nam huấn luyện tự vệ cấp tốc cho các sinh viên tình nguyện tại trường ĐH SPHN chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi 2016.

Võ sư Chu Mạnh Tùng và Võ sư Đặng Văn Trường

Võ sư Chu Mạnh Tùng hướng dẫn khóa khớp khuỷu tay

Võ sư Chu Mạnh Tùng thị phạm cho sinh viên

Võ sư Đặng Văn Trường hướng dẫn tự vệ trong trường hợp bị túm tóc

Võ sư Chu Mạnh Tùng hướng dẫn các sinh viên

Thông báo

Quảng cáo

Video nổi bật